Rijbewijs

RIJBEWIJS KWIJT?

 

RIJBEVOEGDHEIDSONTZEGGING?

 

RIJBEWIJS INGENOMEN DOOR CBR?

 

RIJBEWIJS ONGELDIG VERKLAARD DOOR CBR?

 

Naar de HomepageDirect contact via email
Gratis eerste gesprek
Spoed? bel  24/7  0612358539

 

 

 

 

 

Als u wordt aangehouden door de politie wegens bijvoorbeeld rijden onder invloed, dan kan uw rijbewijs door de Officier van Justitie (tijdelijk) worden ingevorderd. De politie vordert uw rijbewijs dan direct in en binnen 10 dagen moet de Officier van Justitie hebben besloten of hij uw rijbewijs langer zal invorderen en voor welke termijn, of dat hij uw rijbewijs zal teruggeven. Neemt de Officier van Justitie binnen die 10 dagen geen beslissing, dan moet uw rijbewijs direct worden teruggeven.

 

Als de Officier van Justitie heeft bepaald dat uw rijbewijs voor een bepaalde periode ingevorderd blijft, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bi j de Officier van Justitie. Een andere mogelijkheid is dat u een klaagschrift indient bij de griffie van de rechtbank van het arrondissement waar uw rijbewijs is ingevorderd. De zaak wordt dan behandeld door de rechter en deze zal beslissen of u uw rijbewijs terugkrijgt. Dit is een voorlopig oordeel. De zaak is dan nog niet bij de rechter geweest die uiteindelijk uw straf zal bepalen. U zult dus in principe twee zittingen krijgen: een bij de raadkamer van de rechtbank voor de behandeling van uw klaagschrift en een bij de politierechter of de Officier van Justitie voor de behandleing van uw strafzaak of strafbeschikking.

 

Bij VANDEWEERD ADVOCATUUR hebben we een speciaal rijbewijstarief: €170,- per uur. Gemiddeld zijn wij zo'n 4 uur aan uw zaak kwijt.  Daarvoor dienen wij een klaagschrift in bij de rechtbank en staan wij u bij in zowel de procedure bij de raadkamer van de rechtbank voor de behandeling van uw klaagchrift, als bij de politierechter of de Offcier van Justitie voor  de behandeling van uw dagvaarding of uw strafbeschikking.

Het CBR kan ook uw rijbewijs invorderen via de zogenaamde vorderingsprocedure. Tegen de invordering kan bezwaar worden ingediend en, bij ongegrondverklaring,  uiteindelijk ook beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.

 

De procedure van het CBR loopt vaak tegelijkertijd met de procedure bij Justitie, maar ze staan inhoudelijk geheel los van elkaar. Zo kan het zijn dat uw rijbewijs niet door Justitie wordt ingenomen, maar wel door het CBR.

 

Vaak moet u bij het CBR al veel geld betalen voor eventuele cursussen die u moet volgen of onderzoeken die u moet laten verrichten. Soms gaat er bij die onderzoeken iets fout of wordt uw rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard omdat ze u bijvoorbeeld onterecht aanmerken als alcoholmisbruiker.

 

Wij kunnen u van dienst zijn bij de procedures tegen het CBR. Ook hier geldt het rijbewijstarief: €170,- per uur  met een gemiddelde tijdsbesteding van 4 uur.

 

Uw rijbewijs kwijtraken heeft vaak ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld uw werk. Hoe sneller er een klaagschrift tegen de inhouding van uw rijbewijs wordt ingediend, hoe sneller een rechter over de eventuele teruggave daarvan zal beslissen Vul  daarom onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, contact met u op voor een gratis eerste gesprek. Wij kunnen u zeker van dienst zijn!

 

   
Uw naam*   ***
Uw voorletters  
Adres  
Postcode   bijv. 1234AB
Plaats  
Telefoonnummer*  
Emailadres*   *.A.u.b. een geldig emailadres
Parketnummer  
Instantie  
     
Toelichting probleem  
Akkoord*   !!! Met het versturen van dit formulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en de beperking van de aansprakelijkheid van VANDEWEERD ADVOCATUUR.