Jeugdrecht

Jeugdrecht

 

Naar de HomepageDirect contact via email
Gratis eerste gesprek
Spoed? bel  24/7  0612358539

 

 

 

 

 

Ook minderjarigen komen wel eens met Politie en Justitie in aanraking. Voor jeugdigen is dit nog ingrijpender dan voor volwassenen. Daarom gelden er ook andere regels dan bij volwassenen. Het jeugdstrafrecht wordt in een apart deel van het Wetboek van Strafrecht geregeld. De straffen zijn anders en er kunnen meer maatregelen worden opgelegd. Tegenwoordig is er ook een steeds grotere rol voor de ouders weggelegd en zijn ze verplicht te verschijnen bij de terechtzitting. Maar de ouders kunnen ook aanwezig zijn bij het verhoor en hebben in principe toegang tot hun kind op het politiebureau en in de Jeugdinrichting.

 

Nu in aanraking komen met het jeugdstrafrecht zowel voor de minderjarige als de ouders/verzorgers vergaande consequenties heeft, is professionele rechtsbijstand noodzakelijk. Wij kunnen u en uw kind zeker van dienst zijn.

Als de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt het kind een gezinsvoogd toegewezen van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders behouden beperkt het gezag over hun kind en blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft. In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan echter in het belang van het kind besluiten om hem (tijdelijk) in een pleeggezin of tehuis te plaatsen. Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing verzoeken. Tijdens deze voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.

 

In de brochure 'Als uw kind onder toezicht gesteld wordt' vindt u meer informatie.

(bron www.kinderbescherming.nl)

 

Beslissing door de rechter

De rechter neemt niet zomaar het besluit om een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Hij wil ook de mening van de ouders horen; een advocaat kan hen daarin bijstaan. Als het kind twaalf jaar of ouder is, vraagt de rechter ook zijn mening. De rechter maakt bij zijn beslissing gebruik van de informatie uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij is niet verplicht om het verzoek van de Raad in te willigen.

(bron www.kinderbescherming.nl

 

De ondertoezichtstelling is een ingrijpende maatregel in het gezinsleven. Het is daarom aan te raden om zowel bij een ondertoezichtstelling als bij een uithuisplaatsing professionele rechtsbijsand te hebben. Wij kunen u hierbij zeker van dienst zijn.

Wat is uithuisplaatsing?

Uithuisplaatsing houdt in dat uw kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin.

 

Procedure uithuisplaatsing

In principe blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling gewoon thuis wonen. Als het echter voor de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogdijinstelling de kinderrechter toestemming vragen om uw kind dag en nacht uit huis te plaatsen. De rechter bekijkt of de uithuisplaatsing nodig is en bepaalt hoe lang die mag duren. Ook de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) kan de kinderrechter om een machtiging tot uithuisplaatsing verzoeken.

 

Duur uithuisplaatsing

De maximale periode van een uithuisplaatsing is 1 jaar. Als de gezinsvoogd vindt dat de uithuisplaatsing daarna verlengd moet worden, moet de rechter daar opnieuw toestemming voor geven. Meestal kunt u tijdens de uithuisplaatsing contact houden met uw kind. Maar de gezinsvoogd kan ook in het belang van uw kind besluiten dat er geen contact mogelijk is.

 

Beëindiging uithuisplaatsing

Als de machtiging niet wordt verlengd, dan moet de uithuisplaatsing worden beëindigd. Een uithuisplaatsing kan ook door de gezinsvoogdijinstelling worden beëindigd. Hiervan brengt de instelling de Raad op de hoogte. Ook de (pleeg)ouders en de minderjarige van 12 jaar en ouder kunnen de gezinsvoogdijinstelling verzoeken de voorwaarden van uithuisplaatsing te wijzigen. Ook kunnen zij de kinderrechter vragen de machtiging geheel of gedeeltelijk in te trekken of de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing te bekorten.

(bron:http://www.rijksoverheid.nl)

 

Uithuisplaatsing van uw kind is een van de meest vergaande en ingrijpende maatregelen die de verschillende hulpverleningsinstanties bij de kinderrechter kunnen verzoeken. Het is daarom zeer van belang om bij deze vaak complexe procedures professionele juridische bijstand te hebben. Wij kunnen u hierbij zeker van dienst zijn.

 

Meer informatie over uithuisplaatsing vindt u in de brochure

'Als uw kind onder toezicht gesteld wordt'.

 

In aanraking komen met jeugdstrafrecht of het jeugdrecht is een ingrijpende periode voor zowel de minderjarige als de ouders/verzorgers. Snelheid en informatie zijn daarom heel belangrijk. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, contact met u op voor een gratis eerste gesprek. Wij kunnen u zeker van dienst zijn!

 

   
Uw naam*   ***
Uw voorletters  
Adres  
Postcode   bijv. 1234AB
Plaats  
Telefoonnummer*  
Emailadres*   *.A.u.b. een geldig emailadres
Parketnummer  
Instantie  
     
Toelichting probleem  
Akkoord*   !!! Met het versturen van dit formulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en de beperking van de aansprakelijkheid van VANDEWEERD ADVOCATUUR.