Nieuws / Actueel

Nieuws / Actueel

 

Naar de HomepageDirect contact via email
Gratis eerste gesprek
Spoed? bel  24/7  0612358539

 

 

 

 

 

LJN: BY0342, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/755141-10

Inhoudsindicatie: Verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaren op grote schaal onder meer valse werkgeversverklaringen, arbeidsovereenkomsten, salarisspecificaties en facturen ter verkrijging van hypotheken (met de bijbehorende bouwdepots) en kredieten vervaardigd en daarvan gebruikt gemaakt...

LJN: BW2951, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/997174-09

Inhoudsindicatie: Verdachte heeft gedurende een periode van bijna vier jaar de Belastingdienst opgelicht door op onrechtmatige wijze met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen en te ontvangen. Hiertoe heeft hij valse aanvragen ingediend en heeft hij valse facturen opgemaakt of doen opmaken. Gevangenisstraf Meer

LJN: BT2136, Raad van State , 201100932/1/H3 

Inhoudsindicatie: Bij besluit van 23 november 2009 heeft de korpschef de bij besluit van 31 januari 2008 aan [belanghebbende] verleende toestemming ten behoeve van [appellant] voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden ingetrokken. Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

LJN: BO5184, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/665361-10

Inhoudsindicatie: Aan verdachte wordt verweten dat hij op 3 juni 2010 kinderpornografische beelden heeft verspreid, vervaardigd, ingevoerd, uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad. Voor verspreiden, vervaardigen, invoeren of uitvoeren is geen bewijs voorhanden. De vraag die resteert is of verdachte op genoemde datum kinderporno in bezit had. De rechtbank acht niet bew...

LJN: BO0471, Rechtbank Utrecht , 16-600285-10

Inhoudsindicatie: Verdachte heeft een hypotheekverstrekker opgelicht door op grond van valse stukken een hypothecaire lening aan te gaan en gelden te onttrekken uit de hierbij behorende bouwdepots. Namens verdachte zijn hiertoe valse werkgeversverklaringen, valse loonstroken

LJN: BO6590, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/997192-07

Inhoudsindicatie: Verdachte is als feitelijk leidinggevende van twee rechtspersonen gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar, opzettelijk verschillende verplichtingen inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet nagekomen. Onder meer heeft hij uit naam van di...

LJN: BO8287, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/925359-10 

Inhoudsindicatie: Verdachte heeft het slachtoffer verkracht en gedwongen tot het ondergaan van seksuele handelingen door onder meer haar op de wc op te sluiten, uit te kleden en aan haar haren te trekken. Door aldus te handelen heeft verdachte een zeer grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer ...